II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Nauczanie zdalne - informacja dla rodziców i uczniów

 

 

Szanowni Rodzice, droga Młodzieży


W związku z wejściem z dniem 25.03.2020 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że obowiązuje wszystkich uczniów udział w zdalnym nauczaniu w formie przedstawionej przez dyrekcję szkoły.

W związku z tym zobowiązuję uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu do realizacji następujących postanowień.

  • Zajęcia  od 25.03.2020r. będą się odbywały według dotychczasowego tygodniowego planu lekcji w następujących godzinach:

   Lekcja zerowa - 8:00 - 8:30
1.8:45 - 9:15                     5.    11:45 - 12:15
2.9:30 - 10:00                   6.    12:30 - 13:00
3.10:15 - 10:45                 7.    13:15 - 13:45
4.11:00 - 11:30                 8.    14:00 - 14:30

Przygotowując się do lekcji nauczyciel określi formy i sposoby komunikowania się z uczniami danej klasy. Może komunikować się za pomocą komunikatorów wizyjnych typu zoom us, whatsapp, lub za pośrednictwem portali edukacyjnych - epodręczniki, khan academy, dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia, bądź innych. Nauczyciele przekażą materiały  i źródła niezbędne do realizacji zajęć. Jeżeli ktoś nie ma możliwości udziału w zajęciach z przyczyn obiektywnych np. mieszka w strefie w której nie ma zasięgu Internetu, nie posiada telefonu typu smartfon, lub innych, ma obowiązek powiadomić o tym wychowawcę swojej kasy do dnia 24.03.2020r. do godziny 14:00.  W czasie lekcji z danego przedmiotu należy wykonać polecenia, które umożliwią realizacją programu nauczania.

Każdy z nauczycieli określi sposób weryfikacji obecności ucznia w trakcie lekcji i zapisze odpowiednią adnotacje w dzienniku elektronicznym.

  • Zabrania się, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i konsekwencjami prawnymi dotyczącymi tej ustawy do wykorzystywania komunikatorów internetowych w sposób niezgodny z prawem.
    W szczególności, nie wolno kopiować wizerunku osób trzecich, nagrywać prac i materiałów nauczyciela  i pozostałych uczniów, w żadnym wypadku  ich udostępniać. Nie wolno: posługiwać się fałszywymi danymi,  wykorzystywać prac osób trzecich i przedstawiania jako swoje (plagiat), wysyłać prac z nie swoich kont internetowych, udostępniać swoje konto osobom trzecim. Nie wolno udostępniać kodów które otrzymacie od nauczycieli do odpowiednich komunikatorów osobom trzecim. Logowanie może się odbywać tylko na odpowiedni przedmiot i godzinę zgodnie z planem lekcji i wskazaniem prowadzącego zajęcia.
  • Zgodnie z rozporządzeniem nauczyciele będą mieli możliwość oceniania uczniów. Sposoby i metody  oceniania zostaną przedstawione przez nauczycieli  do wiadomości uczniów i rodziców.
  • Uczniowie maja obowiązek, oprócz wskazań nauczyciela wynikających z realizacji zajęć, logować się  na swoim koncie w dzienniku elektronicznym   LIBRUS Synergia codziennie  i wykonywać zadania czy polecenia tam zawarte.

Uczniowie, wierzę w Waszą dojrzałość i rozsądek. Niejednokrotnie daliście dowód że można Wam zaufać i na Was polegać. Jest to dla nas wszystkich czas wyjątkowej próby. Proszę o solidarność i odpowiedzialność, nie tylko w działalności edukacyjnej, ale zachowaniu na co dzień w walce z epidemią koronawirusa. Jest to dla nas sytuacja całkiem nowa, od dobrej współpracy, zaangażowania, dobrej komunikacji, chęci, wspólnych działań zależy czy potrafimy sobie poradzić w tym trudnym okresie.

Szczególnie apeluję do maturzystów o skoncentrowanie się na wytężonym wysiłku i przygotowaniu do przedmiotów egzaminacyjnych, niestety na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy egzaminy odbędą się w wyznaczonych terminach. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, w przypadku jakichkolwiek problemów czy pytań proszę o kontakt.

Drodzy Rodzice, zapraszam Was do współpracy, proszę o zaangażowanie i pomoc w realizacji zdalnego nauczania. Proszę o dopilnowanie i właściwą motywację do pracy dla każdego dziecka.

Razem warto
Pozdrawiam

Mariusz Zamirski
Dyrektor II LO w Przemyślu