II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Klasa F mundurowa

Oferta edukacyjna adresowana jest do uczniów widzących się w pracy w służbach mundurowych. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język angielski, matematyka, geografia i informatyka. Dodatkowo realizowany będzie przedmiot „edukacja obronna”, co pozwoli na doskonałe zapoznanie się z tym, na czym polega praca żołnierzy, oraz funkcjonariuszy policji, straży granicznej i straży pożarnej. Nauka w tej klasie umożliwi również studiowanie na kierunkach ścisłych - inżynieryjnych, ekonomicznych i informatycznych.

 

Test psychologiczny do klasy mundurowej odbędzie się 23 maja br. o godz. 9:00 w budynku naszej szkoły.

 

Przedmioty rozszerzone:

matematyka (16 godzin w cyklu nauczania)
j. angielski (15 godz.)
geografia (9 godz.)
informatyka (7 godz)

 

Nauczane języki obce:

język angielski (3/6/6)
język niemiecki (2/2/2)

 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski
matematyka
język obcy
informatyka

 

Więcej o klasie

 

  • W roku szkolnym 2017/18 realizowana będzie nauka języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym (6 godz./tyg) w grupie międzyoddziałowej DSD. Oferta adresowana jest do absolwentów gimnazjów DSD, czyli Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 4, Gimnazjum MORAWA w Przemyślu oraz uczniów, którzy na poprzednich etapach edukacyjnych (szkoła podstawowa i gimnazjum) realizowali naukę języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym (łącznie ok. 600 godz. j. niemieckiego).