II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Nauczyciele z Niemiec z wizytą na lekcji grupy 3DSD

28.09.2018r uczniowie grupy 3DSD gościli na swojej lekcji języka niemieckiego 6 nauczycieli z Niemiec, którzy na co dzień pracują bądź opiekują się szkołami DSD w Polsce- m.in. w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Policach. Wśród nich była p. Barbara Riedel-Baader, z którą 3DSD miała okazję spotkać się rok temu w Krakowie podczas wykładu o migracji na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Nasi goście chcieli zobaczyć, jak podczas lekcji języka niemieckiego pracują uczniowie i jak program DSD funkcjonuje w naszej szkole.

Tematem hospitowanej lekcji było zastosowanie mediów cyfrowych w szkole, ich wpływ na przyszłość szkoły, wady i zalety dygitalizacji w szkole.

Podczas lekcji uczniowie mieli możliwość porozmawiania z nauczycielami w języku niemieckim, którzy chętnie udzielali rad i zadawali pytania do tematu lekcji. Kontakt z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego był dla uczniów grupy 3DSD z pewnością bardzo cenny.