II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Kolejne dyplomy językowe rozdane!

28.09.2018r odbyła się w naszym liceum uroczystość wręczenia dyplomów językowych DSD I oraz A2 tegorocznym absolwentom przemyskich gimnazjów DSD. Tym razem dyplomy wręczyła osobiście koordynator programu DSD
w Polsce południowej – pani Susanne Lindemann. W uroczystości wzięli też udział Wiceprezydent Miasta Przemyśla- p. Grzegorz Hayder, inspektor Wydziału Edukacji- p. Robert Sosnowski, inspektor przemyskiego oddziału Kuratorium Oświaty - p. Tomasz Wyszatycki, dyrektorzy i nauczyciele języka niemieckiego przemyskich szkół DSD , rodzice absolwentów oraz niemieccy nauczyciele, m.in. Sabine-Maya Schlattner i Nina Diehl, pełniące funkcję doradców metodycznych Centrali Szkolnictwa Zagranicznego w Niemczech.

Uroczystość oficjalnie otworzył dyrektor II LO – p. Mariusz Zamirski, który podziękował zarówno stronie niemieckiej, jak i przedstawicielom Urzędu Miasta Przemyśla za wspieranie programu DSD w naszym mieście.

Pani Susanne Lindemann zaś pogratulowała absolwentom gimnazjów DSD ( Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4 oraz Gimnazjum nr 5 w Przemyślu) przybyłym na tę uroczystość, wyraziła ogromne zadowolenie z faktu, iż  program DSD w Przemyślu może liczyć na wsparcie zarówno urzędników, dyrektorów, nauczycieli jak i rodziców.

Pan Wiceprezydent w swoim przemówieniu do młodzieży zwrócił z kolei uwagę na ogromną rolę języków obcych w dzisiejszych czasach i zachęcał młodzież do systematycznej nauki języków obcych.

Nad całością uroczystości czuwali prowadzący - Weronika Benedyk i Dawid Perłak (3DSD) oraz uczennice 1DSD odpowiedzialne za oprawę muzyczną.  Na początek dziewczęta zagrały i zaśpiewały „Odę do radości” w obu językach -polskim i niemieckim. Na zakończenie zaśpiewały w języku niemieckim piosenkę Andreasa Bouraniego „Auf uns”.

Podczas uroczystości rozdania dyplomów DSD I i A2 wystąpiły także uczennice SP nr 16, Gimnazjum Morawa oraz II LO w Przemyślu- uczestniczki ostatniego Regionalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Niemieckojęzycznej „Na początku była poezja” przedstawiając wybrane przez siebie wiersze niemieckich autorów.