II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie?

Z okazji Walentynek 15 lutego w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie uczniów  klasy 3g z psychologiem  panem Przemysławem Gawczyńskim. Przewodnim mottem dyskusji były słowa zaczerpnięte z wiersza  Adama Mickiewicza  „Niepewność”.