II Liceum Ogólnokształcące

im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Aktualności

Stypendia da uczniów

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 Województwo Podkarpackie/ Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje dwa projekty stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn.:

Pismo do rodziców i młodzieży

Szanowni Rodzice, droga Młodzieży

Zmiany w planie lekcji

Informujemy, że ze względów organizacyjnych od poniedziałku 14.09.2020 r. nauka w szkole będzie prowadzona w systemie klasopracowni. W związku z tym w planie lekcji zostały wprowadzone zmiany dotyczące przydziału sal lekcyjnych na poszczególne zajęcia.  Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Równocześnie przypominamy o zasadach bezpieczeństwa w szkole zawartych w procedurach.

Kolejna Nagroda

1 września Gabriela Kić, uczennica klasy 3e, odebrała z rąk Dyrektora pana Mariusza Zamirskiego Nagrodę imienia profesora Kazimierza Morawskiego. Nagroda jest fundowana, nieprzerwanie od 23 lat, przez potomków patrona naszej szkoły, Kazimierza Morawskiego, profesora filologii klasycznej UJ, wybitnego znawcę antyku. Jest to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane uczniom, którzy wykazują szczególne zainteresowanie kulturą świata antycznego i mają w tej dziedzinie znaczne osiągnięcia.

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy uczniowie!
Z radością powitamy uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!
Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne inauguracja roku szkolnego 2020/21 odbędzie się  według następującego porządku:

  • godzina 9:00 -  klasy 1A i 1B spotkanie na dziedzińcu wewnętrznym szkoły, 

Lista osób przyjętych do II Liceum Ogólnokształcącego

Poniżej prezentujemy listę osób przyjętych do II Liceum Ogólnokształcącego. 

Gratulujemy!

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

Poniżej publikujemy Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmowała oryginały dokumentów (świadectwo, wynik egzaminu ósmoklasisty) wg harmonogramu:

  • 13 sierpnia 2020 r . w godz. 9.00 - 14.00
  • 14 sierpnia 2020 r . w godz. 9.00 - 14.00
  • 17 sierpnia 2020 r . w godz. 9.00 - 14.00
  • 18 sierpnia 2020 r . w godz. 9.00 - 14.00

Rozdanie dyplomów maturalnych 11 sierpnia 2020 r.

Rozdanie dyplomów maturalnych odbędzie się we wtorek tj. 11.08.2020 r. Przestrzegając zasad bezpieczeństwa i ograniczając kontakty bezpośrednie wydawanie dyplomów zostanie zorganizowane w następujący sposób. Każda klasa będzie otrzymywała świadectwa o określonej godzinie, oraz każdy absolwent w zależności od numeru w dzienniku lekcyjnym w określonym przedziale czasowym. 

Rekrutacja - godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej 31.07.2020-4.08.2020

W dniach 31.07-04.08.2020 r. Komisja Rekrutacyjna przyjmować będzie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Szczegółowy harmonogram pracy Komisji:

31.07.2020 (piątek) godz. 11.00-14.00

03.08.2020 (poniedziałek) 9.00-14.00

04.08.2020 (wtorek) 9.00-14.00

Przy składaniu dokumentów obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa związane z zagrożeniem wirusem COVID-19.

Strony